ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 240
                                               

Asus Eee PC

Ang ASUS Eee PC ay isang subnotebook kompyuter na idinisenyo ng ASUS para sa Intel. Nang ipinakita ito sa publiko, kombinasyon daw ito ng magaang operating system na nakabatay sa Linux, may solid-state drive at napakababang halaga. Sa United King ...

                                               

Intranet

Ang intranet ay isang pribadong network na ginagamit ang mga Internet Protocol, network na koneksiyon, at marahil ang pampublikong sistemang telekomunikasyon na ligtas na binabahagi ang isang bahagi ng impormasyon ng isang organisasyon o mga oper ...

                                               

LAN

Ang LAN ay isang klaseng network ng kompyuter na sumasakop ng di-kalakihang lugar tulad ng isang bahay, opisina, o isang grupo ng mga gusali tulad ng isang kolehiyo. Sa pamamagitang ng ethernet ang mga kompyuter ay nakakonekta sa pamamagitan ng m ...

                                               

Metropolitan area network

Ang isang metropolitan area network o MAN ay isang network ng kompyuter na karaniwang sumasaklaw sa isang siyudad o malaking kampus ng paaralan. Ang isang MAN ay karaniwang nagkokonekta ng isang bilang ng mga local area network gamit isang may ma ...

                                               

Network address translation

Sa networking ng kompyuter, ang network address translation o NAT ang proseso ng pagbabago ng impormasyong IP adress sa mga ulunan ng mga IP packet habang tumaawid sa isang kasangkapang nagruruta ng trapiko. Ang pinakasimpleng uri ng NAT ay nagbi ...

                                               

Router

Ang router ay isang aparatong pang-network na naghahatid ng mga data packet sa pagitan ng bawat network ng kompyuter. Ang mga router ay nagsisilbing tagapamahala ng trapiko sa Internet. Ang isang data packet ay kadalasang naipapasa mula sa isang ...

                                               

Subnetwork

Ang isang subnetwork, o subnet ay isang lohikal na makikitang subdibisyon ng IP network. Ang kasanayan ng paghahati ng isang network sa dalawa o higit pang mga network ay tinatawag na subnetting. Ang lahat ng mga kompyuter na kabilang sa isang su ...

                                               

Virtual private network

Ang isang virtual private network o VPN ay nagpapalawig ng isang pribadong network at mga pinagkukunang nilalaman ng network sa mga publikong network tulad ng internet. Ito ay pumapayag sa isang kompyuter na host na magpadala at tumanggap ng dato ...

                                               

Wide area network

Ang isang Wide Area Network o WAN ay isang network na sumasaklw sa isang malawakang area o sakop gamit ang pribado o publikong mga tagahatid ng network. Ang mga entidad na negosyo at pamahalaan ay gumagamit ng mga WAN upang magpadala ng datos sa ...

                                               

Windows Sidebar

Mayroong mga maliliit na programa o Gadgets ang Windows Sidebar na ginagamit sa pagpapakita ng impormasyon tulad ng oras, mga gadget na nangangailangan ng Internet tulad ng RSS feeds, at pagkokontrol sa mga panlabas na programa tulad ng Windows M ...

                                               

Software

Kompyuter software, o kahit software lamang ay pangkat ng mga utos na nababasa ng makinang nangangasiwa sa processor ng kompyuter para gumawa ng mga tiyak na operasyon. Magkaiba ang software ng kompyuter sa pisikal na bahagi nito, ang hardware. K ...

                                               

Aplikasyong pang-mobil

Ang isang aplikasyong pang-mobil o mobile application, tinutukoy din bilang isang mobile app o mas pinapayak bilang app, ay isang programang pang-kompyuter o aplikasyong sopwer na dinisenyo upang patakbuhin ang isang kagamitang mobil tulad ng isa ...

                                               

AutoCAD

Ang AutoCAD ay isang aplikasyon na pangsopwer para sa computer-aided design o pagdidisenyong may pagtulong ng paggamit ng kompyuter at drafting o pagguhit na teknikal. Kapwa sinusuportahan ng sopwer ang mga pormato ng grapiks na 2D at 3D. Ang sop ...

                                               

Extensible Messaging and Presence Protocol

Jeti Java, GPL jabber.el Emacs-Lisp, GPL Emacs interface mcabber Cross-platform, GPL text mode interface, forked from cabber Gajim Cross-platform, GPL Iruka Cross-platform, GPL outdated Whisper IM Java, Creative Commons TipicWeb JavaApplet, propr ...

                                               

Instagram

Ang Instagram ay isang online mobile na serbisyong photo-sharing, video-sharing at social networking na nagbibigay-pahintulot sa mga gumagamit na kumuha ng mga larawan at bidyo, at ibahagi ang mga ito sa ibat ibang plataporma ng social networking ...

                                               

MediaWiki

Ang MediaWiki ay isang software pang-wiki na may lisensyang free and open-source. Ginawa ito ng Pundasyong Wikimedia at tumatakbo ito sa maraming mga websayt, kabilang ang Wikipedia, Wiktionary at Wikimedia Commons. Nakasulat ito sa wikang pampro ...

                                               

Paint.NET

Ang Paint.NET ay isang raster graphics editor para sa Microsoft Windows, at idinebelop sa.NET Framework. Ginawa ito ng mga estudyante sa Washington State University bilang isang proyekto. Lumaki ang Paint.NET mula sa simpleng pampalit lamang sa M ...

                                               

Python (wikang pamprograma)

Ang Python Programming Language ay binuo ni "Guido Van Rossum" nung huling bahagi ng dekada 80 nung siya ay isang mananaliksik pa lamang sa Centrum Wiskunde & Informatica o Center for Mathematics and Computer Science sa Amsterdam, Netherlands. Sa ...

                                               

True Audio

Maaaring din na tumukoy ang TTA sa Triangle Transit Authority, isang rehiyonal na serbisyong transit sa North Carolina. True Audio o TTA ay isang libre at simpleng real-time lossless audio encoder/decoder, base sa adaptive prognostic filters na n ...

                                               

Zoom (software)

Ang Zoom ay isang programang software para sa videoconferencing na binuo ng Zoom Video Communications. Isang bersiyong beta ng Zoom ay inilunsad noong Setyembre 2012 na maaaring mag-host ng mga kumperensiya ng hanggang sa 15 kalahok ng video. Noo ...

                                               

Graphical user interface

Ang isang graphical user interface o GUI ay isang uri ng user interface na pinapahintulot ang isang tao na magamit ang kompyuter at mga kagamitang kinokontrol ng kompyuter. Imbis na magbigay ng teksto lamang na mga menu, o pagpasok ng mga utos: m ...

                                               

Operating environment

Sa agham pangkompyuter, ang isang operating environment ay isang environment kung saan pinapatakbo ng mga tagagamit ang mga programa, ito man ay sa isang command line interface, katulad ng MS-DOS o Unix shell, o isang graphical user interface, ka ...

                                               

BASIC

Ang BASIC ay isang pamilya ng pangmaramihang-gamit at mataas na lebel ng mga wikang pamprograma na binigiyang-diin ang madaliang pag gamit. Noong taong 1964, dinisenyo nila John G. Kemeny at Thomas E. Kurtz ang orihinal na wikang BASIC sa Dartmou ...

                                               

Eiffel (wikang pamprograma)

Ang Eiffel ay isang object-oriented na wikang pamprograma na dinisenyo ni Bertrand Meyer at Eiffel Software. Inilahad ni Meyer ang wika noong 1985 na ang layunin ay pagtaas ng pagiging maaasahan ng komersyal na pag-unlad ng software; ang unang be ...

                                               

Himpilang paliparan

Ang himpilang paliparan, ay isang paliparang pangmilitar o airfield. Ito ay nagsisilbing basehan at suporta sa mga sasakyang pangmilitar. Ilang sa mga baseng ito may mga pasilidad na kahalintulad ng sibilyang paliparan. Halimbawa, ang RAF Brize N ...

                                               

Paliparan

Ang isang paliparan ay isang lugar na kung saan ang sasakyang panghimpapawid tulad ng mga eroplano, helikopter, at blimp ay lumilipad paalis sa lupa. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay maari rin na naka-imbak o pinananatili sa paliparan. Ang isa ...

                                               

Hanok

Ang Hanok ay isang kataga na naglalarawan sa Koreanong tradisyunal na bahay. Ang arkitektura ng Korea ay nagbibibay alang sa pagpoposisyon ng bahay na may kinalaman sa sariling paligid, na may relasyon sa lupain at panahon. Ang panloob na estrukt ...

                                               

Pabrika

Ang pabrika o pagawaan ay isang pook na pang-industriya, na karaniwang binubuo ng mga gusali at mga makinarya, o mas karaniwang isang kompleks o kasalimuotan na binubuo ng ilang mga gusali, kung saan ang mga manggagawa ay nagmamanupaktura ng mga ...

                                               

Palapag

Ang palapag ay anumang lebel na bahagi ng isang gusali na may sahig na maaaring gamitin ng mga tao. Sa Pilipinas, tumutukoy ang salitang palapag sa kapuwang floor at storey." Binabaybay ang storey sa paraang Britaniko, at tumutukoy ito sa kabuoan ...

                                               

Pinto

Para sa ibang gamit, tingnan ang Pinto paglilinaw. Ang pinto o pintuan ay bahagi ng isang bahay o gusali. Sa Tanakh ng Hudaismo at sa Lumang Tipan ng Bibliya ng Kristyanismo, isang larawan ng kapangyarihan ang pintuan.

                                               

Saplad ng Aswan

Ang Saplad ng Aswan, Prinsa ng Aswan, o Kantarilya ng Aswan ay isang prinsa sa Ilog Nilo. Kung wala ang saplad na ito, ang ilog ay babaha tuwing tag-init. Binuo ito upang isanggalang o prutektahan ang mga kabukiran, gumawa ng kuryente o enerhiya, ...

                                               

Silid ng pagpapalipas-oras

Ang silid ng pagpapalipas-oras, silid na palipasan ng oras, silid na pampalipas ng oras, o kuwartong istambayan, ay isang uri ng silid-pamahingahan kung saan maaaring nagpapahinga o nagrerelaks na naghihintay o umiistambay ang mga tao habang lumi ...

                                               

Sinagoga

Ang sinagoga ay isang bahay-dasalang Hudyo o isang kapilyang pinagdarausan ng pagsamba at pagpupulong. Hinango ito sa wikang Griyegong nangangahulugang "magtipon" o magsamasama. Nagtitipun-tipon ang mga Hudyo sa loob ng mga gusaling ito upang sam ...

                                               

Casa Hidalgo

Ang Bahay ni Rafael Enriquez, na kilala rin bilang Casa Hidalgo, ay isang pamanang bahay na orihinal na matatagpuan sa Quiapo, Maynila, na pag-aari ni Rafael Enriquez, isang peninsular at pintor ng Espanya. Ang bahay ay itinayo noong 1867 - isa s ...

                                               

Amiri Diwan ng Estado ng Qatar

Ang Amiri Diwan ng Estado ng Qatar ay ang soberanong katawan at tanggapang administratibo ng Amir o Emir. Ito ang opisyal na lugar ng trabaho at opisina ng Amir ng Estado ng Qatar. Ang Amiri Diwan ay kumakatawan sa makasagisag at burukratikong se ...

                                               

Kamalig

Ang kamalig, na nakikilala rin bilang taklab, bangan, baysa, amatong, o matong ay isang uri ng gusali na panglalawigan o bahay na pangkabukiran na mayroong nakadikit na mga gusaling pambukid. Sa Ingles, ang grange ay isang uri ng sinaunang kamali ...

                                               

Koreo

Ang koreo ay isang tanggapan na inihanda at pinahintulutan ng isang sistemang postal upang makapaghulog o makapagpapadala at makatanggap ng mga liham at mga katulad na bagay ang isang tao. Kasama sa palingkurang ito ang serbisyo ng pagpili, panga ...

                                               

Pilote

Ang pilote ay isang malalim na pundasyon. Karaniwan ginagamit ang pilote kapag ang lupang pagtatayuan ng gusali o istruktura ay mahina o hindi angkop para sa mababang uri ng pundasyon. Ginagamit din ito kung ang lupa ng pagtatayuan ng istruktura ...

                                               

Santuwaryo

Ang santuwaryo ay isang gusaling nakalaan para sa pagsamba sa Diyos, o anumang banal na bagay katulad ng simbahan, kapilya, moske, at templo. Kung minsan, tumutukoy ito sa pangunahin o punong pook ng pagsamba, hindi sa buong gusali. Maaari rin it ...

                                               

Sentrong Pambansa ng Akwatika ng Beijing

Ang Sentrong Pambansa ng Akwatika ng Beijing, kinikilala ring bilang Tubig Kubo o dinaglat na 3, ay isang sentro ng palarong pantubig na itinayo sa tabi ng Pambansang Istadyum ng Beijing sa Luntiang Olimpiko para sa Palarong Olimpiko sa Tag-init ...

                                               

Simbahan ng Obando

Ang Simbahan ng Obando Baylon) ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamakasaysang simbahan sa Pilipinas. Matatagpuan ang parokya nito sa bayan ng Obando sa lalawigan ng Bulakan, sa pulo ng Luzon. Itinayo ng mga misyonerong Pransiskano, sa ilalim ng ...

                                               

Tabernakulo

Ang tabernakulo ay isang salitang nangangahulugang "pook na tirahan". Tumutukoy din ito sa isang natatanging kubol kung saan sinasamba ng mga Israelita ang Diyos, na nakaugalian ding tinatawag bilang Kubol ng Pagpupulong o Kubol ng Pagkikita, isa ...

                                               

Templo

Ang templo o bahay-dalanginan ay isang uri ng gusali na nakalaan para sa mga seremonyang relihiyoso or ispirituwal at mga aktibidad tulad ng panalangin at pag-aalay. Karaniwang ginagamit ang salita para sa mga gusaling pinag-aarian ng lahat ng re ...

                                               

Tuklong

Para sa ibang gamit, tingnan ang Bisita paglilinaw. Ang tuklong, kapilya, o bisita ay isang pook o gusaling - maliit na simbahan - itinuturing na banal at sambahan para sa mga Kristiyano. Maaari itong nakakabit sa isang kayariang katulad ng isang ...

                                               

Kongkretong tinigatig

Ang kongkretong tinigatig ay isang paraan para malagpasan ang kahinaan ng konkreto sa litid. Ito ay magagamit din para makamit ng biga, palapag o kaya’y tulay na may malawak na haba kumpara sa karaniwang may bakal na kongkreto. Ang maagang lakas ...

                                               

Kawad

Ang kawad ay isang silindrong hibla ng bakal na ginagamit bilang pang dala ng mga mekanikal na karga o kuryente at mga senyales pang telekomunikasyon. Ito ay binubuo ng bakal na isinuot sa isang drawplate. Ang kawad may iba ibang pamantayan ng su ...

                                               

Konstruksiyon

Sa mga larangan ng arkitektura at inhinyeriyang sibil, ang konstruksiyon o paggawa ng gusali ay isang prosesong binubuo ng paggawa, pagtatayo, o pagbubuo ng imprastruktura. Malayo sa pagiging iisang gawain, ang isang gawaing panggusali na malakih ...

                                               

Laryo

Ang laryo o ladrilyo, mula sa salitang Espanyol na ladrillo, ay isang kagamitan sa paggawa ng mga pader, sementadong daanan at iba pang aspeto ng pagkakantero. Ayon sa kaugalian, ang salitang laryo ay tumutukoy sa isang bagay na binubuo ng luwad ...

                                               

Materyales na pangtayo

Ang materyales sa pagtayo ay anumang materyales na ginagamit upang gumawa ng mga gusali o konstruksiyon. Maraming mga likas na mga materyales, tulad ng putik, mga bato at kahoy, kahit ang mga sanga at dahon, ay ginagamit sa pagtayo ng mga gusali. ...

                                               

Pagresiklo ng konkreto

Kapag giniba o kinumpuni ang mga istruktutang gawa sa konkreto, ang paraan para muling magamit ang durog na bato - ang pagresiklo ng konkreto ay nagiging pangkaraniwan ngayon. Ang konkreto ay karaniwang itinatapon noon sa mga imbakan, ngunit dahi ...