Back

ⓘ Tugong nakadepende sa liwanag
Tugong nakadepende sa liwanag
                                     

ⓘ Tugong nakadepende sa liwanag

Ang mga reaksiyon sa liwanag, yugto ng liwanag, tugong nakadepende sa liwanag, gantingkilos sa liwanag, gantimbisa sa liwanag, o potolisis ay ang unang kaganapan sa potosintesis kung saan ang enerhiya na galing sa araw ay kinukuha bilang kemikal na enerhiya para maputol ang produksiyon ng tipik ng tubig ng ATP at NADPH.

Sa tilakoyd makikita sa kloroplast karaniwang nagaganap ng reaksiyon sa liwanag. Maibubuod ito sa mga sumusunod:

  • Tatamaan ng araw ang ikalawang tipik na kloropil at mahahati ng tipik ng tubig sa hidroheno at oksiheno. Ilalabas ang oksiheno sa atmospera at nadadagdag ang ionong hidroheno.
  • Napapatakbo ang enerhiya para mabuo ang ATP.
  • Maraming hidroheno ang madadala ng Tanikalang Tagapagdala ng Elektron.
  • Tatamaan ng enerhiya ng araw enerhiya ng liwanag ang katawang kloropil at nagiging aktibo ang elektron.
  • Nagsanib ang elektrong NADP at H para mabuo ang NADPH sa Tanikalang Tagapagdala ng Elektron.
                                     

1. Karagdagan

  • Ang Nagka-enerhiyang kloropil na nagbibigay ng enerhiya para mabiyak ang tubig H20 at dagdagan ng pospato ang ADPadenosine diphosphate.
  • Samantala, idadagdag ang pospato P sa ADP na isang Tagapagdala ng Enerhiya Carrier na magiging ATP na nagtataglay ng enerhiya na gagamitin sa reaksiyon sa dilim.
  • Mabibiyak ang H20 sa dalawang hidroheno at oksiheno. Ilalabas ng halaman ng oksiheno bilang produkto habang ang dalawang hidroheno ay makukuha ng NADP, na isang Tagatanggap ng H, na magiging NADPH na gagamitin sa reaksiyon sa dilim.
  • Makukuha ng kloropil A, na isang Tagapagdala ng Enerhiya, ang Enerhiya ng Liwanag at magiging Nagka-enerhiyang kloropil.

Users also searched:

halimbawa ng pilosopiya, pamimilosopiya kahulugan, pilosopiya in english, pilosopiya,

...
...
...