Back

ⓘ Sosyolohiyang pang-industriya
Sosyolohiyang pang-industriya
                                     

ⓘ Sosyolohiyang pang-industriya

Ang sosyolohiyang pang-industriya ay isang mahalagang pook na nasa loob ng larangan ng sosyolohiya ng paggawa na sumusuri ng direksiyon at mga implikasyon ng mga gawi sa pagbabagong pangteknolohiya, mga merkado ng paggawa, ogranisasyon ng paggawa, mga gawain na pangtagapamahala at ugnayang pangpagpapatrabaho magpahanggang sa kung saan ang mga gawi na ito ay naging malapit na may kaugnayan sa nagbabagong mga padron ng kawalan ng pagkakapantay-pantay sa modernong mga lipunan at sa nagbabagong mga karanasan ng mga indibiduwal at mga mag-anak, na kinasasangkutan ng paghamon, pagtanggi, at pagbibigay ng mga kontribusyon ng mga manggagawa sa pagpapadron ng gawain at paghubog ng mga institusyon ng paggawa.