Back

ⓘ Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman
Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman
                                     

ⓘ Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman

Ang Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman, ay isang sangay ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman na may pananagutan sa pagbibigay ng mga serbisyong pampubliko sa paggawa ng mapa at kumikilos bilang punong sangay sa pagmamapa, lagakan, at tagapamahagi ng mga kaalaman sa likas na yaman sa pamamagitan ng mga mapa, tsart, teksto, at estadistika.

                                     
  • Philippine Sea. Sa ilalim ng Kautusang Pampangasiwaan Blg. 29, inatasan ang Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman NAMRIA na gamitin
  • ekonomiko ng Pilipinas, at iniatas sa Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Dulugang Kaalaman NAMRIA na gamitin ang pangalan sa mga opisyal na mapa. Noong