Back

ⓘ Regina Coeli
Regina Coeli
                                     

ⓘ Regina Coeli

Ang Regina Coeli o Regina Cæli ay isang sinaunang awiting Latin para sa Birhen Maria sa Simbahang Katolika.

Isa ito sa apat na antipona sa Birhen Maria, na ipinapaawit o ibinibigkas sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon sa pagtatapós ng huling panalangin nang naturang araw o sa gabi. Sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, mula Sabado de Gloria hanggang Sabado matapos ang Pentekostes, iniaawit ang Regina Coeli kapalit ng Orasyon.

                                     

1. Etimolohiya

Gaya ng iba pang panalanging Katoliko, hinango ang titulo nito mula sa mga unang salita nito. Ang salitang Latin na coelum, na ibig-sabihin ay "langit" ay karaniwang sinaunang baybay ng salitang caelum, na siyang tanging anyo sa Klasikong Latin. Sa medyebal na Latin, ang ae at oe ay kapwa binibigkas na ; ang anyo nito ay naimpluwensiyahan ng isang kaduda-dudang etimolohiya mula sa Griyegong salita na koilos, "ampaw".

                                     

2. Kasaysayan

Kahit walang nakaaalam ng may-akda ng Regina Caeli, nabatid naman itoy mula pa noong ika-12 siglo. Ginagamit na ito ng mga Franciscano, matapos ang Panalangin sa Pagtulog, sa unang bahagi ng sumunod na siglo. Ayon sa Tradisyong Katoliko, nakarinig umano ng mga tinig ng anghel si San Gregoriong Dakila na inaawit ang unang tatlong linya, noong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay sa Roma, habang siyay nakayapak na sumusunod sa isang dakilang prusisyon ng imahen ng Birhen Maria na ipininta ni Lucas ang Ebanghelista. Dahil dito, nahikayat siya umano na idagdag ang ikaapat nitong linya.

                                     

3.1. Tektso Latin

V: Regina cæli, lætare, alleluia: R. Quia quem meruisti portare, alleluia, V: Resurrexit, sicut dixit, alleluia, R. Ora pro nobis Deum, alleluia. V: Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum lætificare dignatus es: præsta, quæsumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

                                     

3.2. Tektso Tagalog

V. O Reyna ng Langit, magalak ka. Aleluya! R. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Aleluya! V. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi. Aleluya! R. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. V. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya! R. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Aleluya!

Manalangin Tayo:

Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo

sa pagkabuhay ng iyong Anak na Panginoon naming Hesukristo.

Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos,

ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos.

Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

                                     
  • 41 53 16 N 12 27 52 E 41.887709 N 12.464380 E 41.887709 12.464380 Regina Coeli sa Via della Lungara. San Michele a Ripa Basilica di Santa Maria in
  • Legenda aurea at ng iba pang manunulat. Ang titulong Reyna ng Langit o Regina Coeli para kay Maria ay mula pa noong ika - 12 siglo. Ad caeli reginam. Frisk