Back

ⓘ Papa Pio V
Papa Pio V
                                     

ⓘ Papa Pio V

Si Papa Pio V na ipinanganak na Antonio Ghislieri ang Papa ng Simbahang Katolika mula 1566 hanggang 1572 at isang santo ng Simbahang Katolika. Siya ay pangunahing kilala para sa kanyang papel sa Konsilyo ng Trento, Kontra-Repormasyon at estandardisasyon ng Ritung Romano sa loob ng Simbahang Latin. Kanyang idineklara si Tomas Aquino na isang doktor ng simbahan at nagpatronisa ng prominenteng kompositor ng musikang si Giovanni Pierluigi da Palestrina. Bilang isang kardinal, nakamit ni Ghislieri ang isang reputasyon sa paglalagay ng ortodoksiya bago ang mga personalidad, paglilitis sa walang mga obispong Pranses para sa heresiya. Siya ay sumalungat sa nepotismo na sumuway sa kanyang predesesor na si Papa Pío IV sa mukha nito nang ninais nitong gawin ang isang 13 taong gulang na kasapi ng kanyang pamilya na isang kardinal at pondohan ang kanyang isang pamangking lalake mula sa kayamanan ng kapapahan. Sa mga bagay ng estado, tiniwalag ni Pío V si Elizabeth I ng Inglatera para sa sisma at mga pag-uusig ng mga katolikong Ingles sa kanyang paghahari. Kanya ring isinaayos ang pagkakabuo ng Banal na Liga na isang alyan ng mga estadong Katoliko. Bagaman napanaigan sa bilang, sikat na natalo ng Banal na Liga ang Imperyong Ottoman na nagbantang sakupin ang Europa sa Labanan ng Lepanto.

                                     
  • Simbahang Katoliko. Siya ang unang papa, mula kay Papa Pio V na kinanonisa bilang santo. Itinakwil ni Pio X ang mga modernistang interpretasyon ng doktrinang
  • Si Papa Pio XII Ingles: Pope Pius XII Latin: Pius Duodecimus o Pius PP. XII Italyano: Pio XII na ipinanganak na Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
  • Si Papa Pio IX 13 Mayo 1792 7 Pebrero 1878 na ipinanganak na Giovanni Maria Mastai - Ferretti ang pinakamahabang nagharing Papa ng Simbahang Katoliko
  • Si Papa Pio I ay ang Obispo ng Roma, ayon sa Annuario Pontificio, mula 142 CE o 146 CE hanggang 157 o 161 CE. Ang iba ay nagmumungkahing ang kaniyang pagka - Papa
  • Si Papa Pio XI Latin: Pius PP. XI Italyano: Pio XI ipinanganak noong 31 Mayo 1857 namatay noong 10 Pebrero 1939 na ipinanganak bilang Ambrogio Damiano
  • Si Papa Pio VI 25 Disyembre 1717 29 Agosto 1799 na ipinanganak na Count Giovanni Angelo Braschi ang Papa ng Simbahang Katoliko Romano mula 1775 hanggang
  • Si Papa Pio IV 31 Marso 1499 9 Disyembre 1565 na ipinanganak na Giovanni Angelo Medici ang Papa ng Simbahang Katoliko Romano mula 1559 hanggang 1565
  • pinakamatandang papa at ang ikatlong may pinakamahabang panahon sa pontipise, sa likod nina Papa Pio IX at Papa Juan Pablo II. Kilala siya bilang ang Papa ng Manggagawang
  • Katoliko Romano at ika - 259 Papa mula 1914 hanggang sa kaniyang kamatayan noong 1922. Sumunod siya sa pagkapapa ni Papa Pio X 1903 14 Ang kaniyang pagkapapa
  • Roma ay lumitaw lamang noong ikalawang siglo CE. Sa pagkapapa lamang ni Papa Pio I sa gitna ng ikalawang siglo CE nang ang simbahan sa Roma ay nagkaroon