Back

ⓘ Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas
Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas
                                     

ⓘ Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas

Ang Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas ay isang sentrong pangkumbesyon ng Pilipinas. Nasa reklamadong lugar na kinikilalang Hugnayan ng Sentrong Pangkutura ng Pilipinas sa Lungsod ng Pasay, ang pasilidad nito na may makabagong kagamitan ay naging punong-abala sa mga lokal at pandayuhang kumbensiyon, mga pagpupulong, mga eksibisyong-pamilihan, at mga kaganapang panlipunan. Dahil may dating ang PICC, ang Maynila ay itinaguriang "Lungsod ng Kumbensiyon".

Ang PICC ay naging tahanan ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, hanggang 2005.

                                     

1. Kasaysayan

Sa pamamagitan ng Batas Pampanguluhan Blg. 520, binigyan ng kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magpatayo ng isang gusali para sa sabansaang pangkumperensiya, magkamit ng isang naaangkop na lugar ukol sa adhikaing iyon, at magbuo ng isang korporasyon upang mapamahala ang sentrong pagpupulong. Kaya, ang PICC ay itinatag sa ilalim ng Kodigon ng Korporasyon. Ang pagtatayo ng PICC na may makabagong kagamitan ay isinagawa sa loob ng 23 buwan, mula Nobyembre 1974 hanggang Setyembre 1976, kung saan ang arkitekto ay si Leandro Locsin na kinilala bilang Pambansang Alagad ng Sining.

Noong 5 Setyembre 1976, ang PICC, ang unang pandaigdigang sentrong pangkumbensiyon sa Asya, ay opisyal na binuksan sa daigdig nang nagpunong-abala ang Pagpupulong ng IMF-Bangkong Pandaigdig noong 1976.

Sa pamamagitan ng Batas Pampanguluhan Blg. 995, nilikha ang Batasang Bayan upang gampanan bilang katawan ng tagapagbatas bago ang Pansamatalang Batasang Pambansa na binuksan noong 1978. Kaya noong 21 Setyembre 1976 sa Ika-4 na Pagdiriwang ng kapanganakan ng Bagong Lipunan, ang Batasang Bayan ay ginanap ng kanyang pasinaya sa PICC. Sa unang pagkakataon, ang PICC ay ginamit bilang tahanan ng katawan ng tagapagbatas mula 1976 hanggang 1978. Mula sa kanyang simula hanggang sa kasalukuyan, ang PICC ay nakapagpunong-abala rin ang taunang Gawad FAMAS katumbas ito ng Oscars ng Pilipinas, karamihang ginaganap sa Bulwagang Plenaryo.

Ang PICC ay inaalay sa gawain ng pagpapadala ng mga tao at mga bansa nang sama-sama at nagbibigay ng isang lugar kung saan silay nakapagpulong at nakapagpalit ng mga kaalaman na marahil nagbubukas ng mga pintuan sa pandaigdigang pangunawa at kapayapaan. Bilang isang lugar ng mga pagpupulong, mga kumperensiya, at mga tanging kaganapan, itoy nagsisilbi rin ng pagkain sa mga tagapamahala ng mga pandaigdigang, panrehiyong Asya-Pasipiko, at lokal na kaganapan sa pamamagitan ng pagbibigay mataas na paunang kagamitang pangkumperensiya at mga pasilidad at, pinakamahalaga, pinakamakakaibigan, mabisang, at pampropesyong paglilingkod.

                                     

2. Mga lumilingap na pasilidad at paglilingkod

 • Paglilingkod ng Klinikang Pangmediko
 • Silid-bihisan
 • Tanggapan ng Koreo
 • Mesang-palitan ng Tulong at Kabatiran
 • Sentro ng Pamimigay ng Dokumento
 • Mesang-palitan ng Pagpapatala
 • Sentro ng mga Kasapi ng Media
 • Pantalan ng mga Kargada
 • Sentro sa Magandang Pagtanggap ng mga Panauhin
 • Mga Nawala at Nahanap
 • Pook-paradahan
 • Mesang-palitan ng Palitang Panlabas
 • Paglilingkod ng Teknikal
 • Mga Tanggapan sa Kumperensiya at Eksibisyon
 • Mga Pasilidad para sa mga May Kapansanan
 • Bangkong Pangkalakal
                                     

3. Mga panlabas na kawing

 • Websayt ng Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas
 • Sentrong Pangkultura ng Pilipinas | PICC: Sentrong Pandaigdig ng Kumbensiyon ng Pilipinas
                                     
 • Pangunahing Gusali ng CCP, Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas PICC Tanghalan ng Katutubong Sining, Sentrong Pampelikula ng Maynila at Harbour
 • Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas Tanghalan ng Katutubong Sining at ang Sentrong Pampelikula ng Maynila at pati na rin ang pag - aayos ng Pambansang
 • ibang mga gusali sa Pilipinas na Cultural Center of the Philippines noong 1966 Sentrong Pangkumbensiyong Pandaigdig ng Pilipinas 1974 Philippine