Back

ⓘ Aklat ni Amos
Aklat ni Amos
                                     

ⓘ Aklat ni Amos

Ang Aklat ni Amos ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Amos. Ang aklat na ito ni Amos ang unang pahayag ng isang propetang naitala ng buo, walang kakulangan, sa Bibliya. Bumigkas siya ng mga hula noong panahon ng hari ng Judang si Ozias at ng hari ng Israel na si Jereboam II, noong mga 783 BK hanggang 743 BK. Siya ang "propeta ng katarungang panlipunan."

                                     

1. May akda

Nagmula si Amos sa isang nayon ng Juda. Namumuhay siya bilang isang pastol sa Tecua, mga 8 kilometro mula sa Belen. Bagaman gayon, sa kaharian siya ng Israel nangaral, noong mga kalagitnaan ng ikawalong daantaon bago dumating si Kristo, na isang kapanahunan ng "kasaganaan, kapansin-pansing pagkamakapananampalataya, at wari bang may katiyakan ang buhay." Lingid sa mga kainamang ito, napuna ni Amos na tanging mga mayayaman lamang ang namumuhay ng masagana sapagkat namamayani ang "kawalang-katarungan at pang-aapi sa mga mahihirap,", "ang kalayawan ng mga maharlikang nasa palasyo," "ang paglabag sa katarungan ng mga hukom," at "pandaraya ng mga mangangalakal." Si Amos ang nakapagmasid sa pagkakaroon ng kawalan ng taos-pusong pagsasagawa ng tuntuning pampananampalataya, at "hindi tunay ang pagkakaroon ng katiyakan." Dahil dito, kaya siya tinagurian bilang ang "propeta ng katarungang panlipunan."

                                     

2. Paksa ng aklat

Sapagkat nagtataglay ng damdaming ng pagmamalasakit at pagiging magiting, nagbigay ng mga pangaral si Amos. Sinabi niya sa mga Israelitang parurusahan ng Diyos ang bansa. Binanggit niyang dapat na pairalin ang katarungan, katulad ng sa "pagdaloy ng isang ilog," na makapagdurulot ng pagkahabag mula sa Diyos.

                                     

3. Mga bahagi

May tatlong pangkat ang aklat o mga hula ng propetang si Amos: una, ang parusa ng Diyos sa Juda at Israel at sa mga karatig bansa kabanata 1-2; ikalawa, ang babala para sa Israel kabanata 3-6; at ikatlo, ang pagtatapos ng kaharian ng Israel at ang hinggil sa sasapit na kaharian ng Manunubos o Mesias kabanata 7-9.

                                     
  • Ang Aklat ni Mikas, Aklat ni Miqueas, o Aklat ni Micah, ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang
  • Ang Mga Aklat ni Samuel, Una at Ikalawang Aklat ni Samuel o Una at Ikalawang Aklat ng mga Hari sa Bibliyang Vulgata ay mga aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya
  • Ang Aklat ni Ezekiel, Aklat ni Esekiel, o Aklat ni Ezequiel ay isa sa mga aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito
  • Ang Aklat ni Sofonias o Aklat ni Zephaniah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Sofonias
  • Ang Aklat ni Ageo, Aklat ni Hageo, o Aklat ni Haggai ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Tungkol ito sa mga pangangaral
  • Ang Aklat ni Oseas o Aklat ni Hosea ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Inakdaan ito ng propetang si Oseas at itinuturing
  • Ang Aklat ni Zacarias o Aklat ni Zechariah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Zacarias
  • Ang Aklat ni Tobias o Aklat ni Tobit ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Kabilang ito sa mga deuterokanonikong aklat ng Bibliya. Tungkol sa kasaysayan
  • Ang Aklat ni Abdias, Aklat ni Obadias, o Aklat ni Obadiah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Ito ang pinakamaliit
  • Ang Aklat ni Esdras ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Dating kabahagi, bilang Unang Aklat ni Esdras, lamang ito ng Mga Aklat ni Esdras, subalit