Back

ⓘ Karapatang pantao
                                               

Jocelyn Dow

Si Jocelyn Dow ay isang aktibista at negosyante ng karapatang pantao sa Guyana. Itinatag niya ang samahang pagpapaunlad ng kababaihan, ang Red Thread kasama ang mga aktibista tulad nina Andaiye at Karen de Souza, tumulong rin siya sa pangunguna sa Women’s Environment & Development Organization. Bilang negosyante, nakatuon siya sa uri ng pagmamanupaktura na nakakapagpanatili ng kapaligiran.

                                               

Francis Baraan

Si Francis "Frank" Martin Beltran Baraan ay isang Pilipino na tagapanggol ng karatang pantao para sa karapatang pantao, dyornalista, kolumnista, pulitikal na blogger, may-ari ng otel, at personalidad ng sosyal midya. Noong 2020, nanomina siya para sa The Outstanding Young Men of the Philippines TOYM na parangal. Isa siya sa mga nakapasok bilang isa sa mga Finalists para sa kanyang aktibismo sa sosyal midya, at sa kanyang mga kolum sa The Philippine Business and News.

Karapatang pantao
                                     

ⓘ Karapatang pantao

Ang mga karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian na naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas-munisipyo at batas-pandaigdigan. Karaniwang nauunawaan sila bilang mga di-matututulan at pangunahing karapatan "na nararapat matanggap ng isang tao dahil lamang sa pagiging tao niya" at "na likas sa lahat ng mga tao", anuman ang kanilang edad, etnikong pinagmulan, lokasyon, wika, relihiyon, lahi, o anumang iba pang kalagayan. Angkop sila saanman at kailanman sa diwa ng pagiging pansansinukob, at sila ay pantay-pantay sa diwa ng pagiging kasingpantay ito sa lahat. Itinuturing ang mga ito bilang nangangailangan ng empatiya at pamamahala ng batas at nagpapataw ng obligasyon sa mga tao na respetuhin ang mga karapatang panto ng iba, at karaniwang itinuturing na hindi dapat bawiin ang mga ito maliban kung resulta ng nararapat na proseso batay sa mga tiyak na pangyayari; halimbawa, maaaring kabilang sa karapatang pantao ang pagiging malaya sa ilegal na pag-aresto, pagpapahirap, at pagbitay.

Naging napakamaimpluwensya ang doktrina ng karapatang pantao sa larangan ng pandaigdigang batas at sa loob ng mga pandaigdigan at panrehiyonal na institusyon. Binubuo ng mga kilos ng mga estado at di-pampamahalaang organisasyon ang isang batayan ng patakarang pampubliko sa buong mundo. Iminumungkahi ng ideya ng karapatang pantao na "kung maaaring sabihin na may karaniwang wikang moral ang pahayag pangmadla ng pandaigdigang lipunan tuwing kapayapaan, ito ay yaong sa karapatang pantao". Patuloy ang mga matibay na pag-angkin na ginawa ng doktrina ng karapatang pantao sa pagpupukaw ng maraming pag-aalinlangan at debate tungkol sa nilalaman, kaurian at katwiran ng karapatang pantao hanggang sa panahong ito. Ang eksaktong kahulugan ng salitang karapatan ay kontrobersyal at paksa ng patuloy na debateng pilosopikal; habang nagkakaisa na sumasaklaw ang karapatang pantao sa malawakang uri ng mga karapatan tulad ng karapatan sa makatarungang paglilitis, proteksyon mula sa pang-aalipin, pagbabawal sa henosidyo, kalayaan sa pananalita o karapatan sa edukasyon, may di-pagkakasundo tungkol sa alin ng mga tanging karapatan ang dapat maisasama sa pangkalahatang balangkas ng karapatang pantao; iminumungkahi ng iilang palaisip na ang karapatang pantao ay dapat saligang kahilingan upang maiwasan ang mga pinakamalubhang kaso ng abuso, habang itinuturing ito ng iba bilang mas mataas na pamantayan.

Karamihan sa mga simpleng ideya na nagbigay-buhay sa kilusan ng karapatang pantao ay nabuo pagkatapos ng Ika-2 Digmaang Pandaigdig at mga kaganapan ng Holokausto, na humantong sa pagpapatibay ng Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatang Pantao sa Paris ng Pangkalahatang Kapulungan ng mga Nagkakaisang Bansa noong 1948. Hindi nagkaroon ang mga sinunang tao ng magkatulad at makabagong pagkaunawa ng pandaigdigang karapatang pantao. Ang totoong tagapaguna ng diskurso sa karapatang pantao ay ang konsepto ng karapatang likas na lumitaw bilang bahagi ng edad medyang tradisyon ng likas na batas na naging prominente noong Europeong Pagkamulat na may mga pilosopo tulad nila John Locke, Francis Hutcheson at Jean-Jacques Burlamaqui na prominenteng itinampok sa usapang pultikal ng Himagsikang Amerikano at Himagsikang Pranses. Mula sa saligang ito, bumangon ang mga argumento ukol sa makabagong karpatan noong huling bahagi ng ika-20 siglo, marahil bilang reaksyon sa pang-aalipin, pagpapahirap, henosidyo at krimen sa digmaan, bilang pagkaunawa ng likas na kahinaan ng tao at bilang pagiging patiunang kondisyon ng posibilidad ng makatarungang lipunan.

                                     

1. Tingnan din

 • Panukalang Batas ng mga Karapatan

Ang Panukalang Batas ng mga Karapatan Ingles: Bill of Rights ay ang kalipunan, talaan, o buod ng mga karapatang naaayon sa batas. Maaari itong isang pahayag ng mga karapatan ng isang klase o uri ng mga tao. Isang halimbawa nito ay ang unang sampung susog pagbabago sa Konstitusyon ng Estados Unidos, na ipinagtibay noong 1791 at naggagarantiya sumasagot o nangangako ng ganyang mga karapatan katulad ng mga kalayaan sa pagsasalita, pagpupulong, at pagsamba. Isa pang halimbawa ay ang kasunduang pangkonstitusyon ng Inglatera noong 1689, na kumumpirma o tumiyak sa deposisyon pagkatanggal sa tungkulin ni Haring James II ng Inglatera at ang aksesyon pagtatalaga sa tungkulin o trono nina William at Mary ng Inglatera, na gumarantiya sa paghahalilihang Protestante, at ang paglalatag o pagtatalaga ng mga prinsipyo ng supremasya o pangingibabaw na parlamentaryo.

 • Ang Human Rights Day ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing Disyembre 10.
                                     
 • Ang komisyon sa mga karapatang pantao Ingles: human rights commission ang nagtatadhana sa karapatan ng bawat mamamayan. Pinuprutektahan ng komisyong
 • Ang Komisyon ng Karpatang Pantao sa Pilipinas ay isang malayang komisyon na nilikha ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ito ay nilikha upang imbestigahan ang
 • Ang Mga karapatang pantao sa Bhutan ay ang mga nakabalangkas sa Ikapitong Artikulo ng Saligang Batas ng bansa Ang Makaharing Pamahalaan ng Bhutan ay nagpatibay
 • tagapagtaguyod ng karapatang pantao edukador, paralegal, at kilalang aktibista na nangampanya laban sa mga paglabag sa karapatang pantao na noong administrasyon
 • di - pampamahalaan at alyangsang pang - karapatang pantao na nagsasagawa ng pagsasaliksik at pagtataguyod ng kampanya ng karapatang pantao at pagsubaybay at dokumentasyon
 • Karapatang Pantao Si Diokno ay ang nagsimuno ng Free Legal Assistance Group, ang pinakamalaking grupo ng abugadong may paglilingkod sa karapatang pantao
 • Padua, buong pangalan na María de la Luz Padua, ay isang aktibista sa karapatang pantao sa Mexico at Sekretaryo Heneral ng National Union of Domestic Workers
 • pang - aabuso sa karapatang pantao nito noong kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Rosales ay isa sa mga biktima ng karapatang pantao noong rehime
 • Agosto 25 1986 - Koreano: 강의석, Hanja: 姜義錫 ay isang Timog Koreanong Karapatang pantao aktibista at sibil aktibista. Sa 2003 - 2008 siya ay humantong para
 • pandaigdigang kasunduan, ekonomikang paglilipat, instrumento ng panrehiyong karapatang pantao pambansang saligang batas, at iba pang mga batas. Ang Pahayag ang
 • ilang mga internasyunal na instrumento ng karapatang pantao Ang Internasyunal na Tipan hinggil sa mga Karapatang Pang - ekonomiya, Panlipunan at Pangkultura
 • kalayaan, at mga proteksiyon ng bawat isang mamamayan ng Estados Unidos. Karapatang pantao Civil Liberties and Civil Rights The New Book of Knowledge Ang

Users also searched:

mga karapatang pantao, paglabag sa karapatang pantao sa pamilya,

...
...
...