Back

ⓘ Pakikiapid
Pakikiapid
                                     

ⓘ Pakikiapid

Ang pakikiapid ay ang pagsira sa kasunduan o pagsuway sa pangakong binitawan sa pagkakakasal sa isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ugnayang seksuwal o pakikipagtalik sa iba pang tao, bukod sa sariling asawa. Isa itong pagtataksil sa tunay at sariling asawa.

Tinataguriang mga adultero lalaki, adultera babae, kalunyero lalaki, at kalunyera babae ang mga taong nakikiapid o sumisiping sa ibang taong hindi naman nila legal na asawa, babae man o lalaki. Ang mga kaapid naman taong may-asawa ay tinatawag na mga kaagulo, kalunya, kulasisi babae, kabit, mayang mula sa wikang Ilokano, number two pariralang Ingles na may diwang "pangalawang babae" o "pangalawang lalaking" pinipilingan, at patiki.

Sa Aklat ng Pahayag nasa Pahayag 17:2 ng Bagong Tipan ng Bibliya, tumutukoy ang salitang pakikiapid bilang pakahulugan para sa "pagsamba sa mga diyus-diyosan", na may kaugnayan sa pagpapasamba sa mga "diyos ng Imperyo" ng Imperyo ng Roma sa kanilang mga nasasakupang mga mamamayan.

                                     
  • lalaking magpalayas sa kaniyang asawa, maliban na lamang sa dahilan ng pakikiapid ay nagtutulak sa kaniya upang mangalunya. At sinumang magpakasal sa babaeng
  • mga batas na pangdiborsiyo ng mga Hudyo. Nagturo rin siya na laban sa pakikiapid ng lalaki at ng babae. Malinaw na negatibo ang mga pananaw na pang - ugaling
  • Edipo noong 1910. Hakbang 3. 1914 1918. Isinaalang - alang ni Freud ang pakikiapid sa kamag - anak ng ama paternal at ng ina maternal Hakbang 4. 1919 1926
  • sa pagsasakatuparan ng mga obligasyong pampamilya, kawalan ng anak, at pakikiapid Hahatiin ng patas ang mga anak na sasama sa mag - asawa anuman ang kasarian
  • na lang kung may suliraning lumalabag sa kautusan ng bibliya tulad ng pakikiapid kasama ang taong hindi kapatid sa pananampalataya. Ang mga kasaping malalamang
  • sa makatuwid baga y ang inyong pagpapakabanal, na kayo y magsiilag sa pakikiapid Na ang bawa t isa sa inyo y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang
  • peyote ng mga babaeng hinihinalang na mga mangkukulam o hindi umiiwas sa pakikiapid Dahil sa hinala na ang mga denunsya kontra sa paggamit ng peyote ay ginagamit

Users also searched:

...
...
...